Should I Stay or Should I Go The Clash

Intro                                                                             

                                      P.M. ………                                                   h/o

D   /   G   /   D   /   /   /   D   /   G   /   D   /   /   /   

--------------------0---0---0---------------------------0-3-----

--2-2-2-3-3-3-3-2---0---0---0-----2-2-2-3-3-3-3-2---------------

--2-2-2-2-2-2-2-2---0---0---0-----2-2-2-2-2-2-2-2---------------

--2-2-2-0-0-0-0-2---0---0---0-----2-2-2-0-0-0—0-2---------------

 

D D D G G G G D            

Darling you gotta let me know             D D D G G G G D

Should I stay or should I go?                D D D G G G G D

If you say that you are mine                 G G G F F F F G

I'll be here 'til the end of time               D D D G G G G D

So you got to let me know                    A A A A A A A A7

Should I stay or should I go?                 D D D G G G G D